mijn artikelen

Benieuwd naar mijn werk? Hieronder een greep uit mijn artikelen.

Hervormen met de zachte hand (De Begraafplaats, december 2023)

Het jarenlang fuseren van gemeenten heeft ertoe geleid dat sommige gemeenten veel begraafplaatsen in eigendom kregen. Is dat aanleiding geweest voor nieuw beleid, ander beheer? De Begraafplaats onderzoekt het in een reeks artikelen. Op bezoek in Goeree-Overflakkee (21 begraafplaatsen).

Achter de wolken schijnt de zon (Binnenlands Bestuur, augustus 2023)

Lokaal eigendom van zonneparken en windturbines, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, komt maar langzaam van de grond. Het kán wel, zo bewijst coöperatie Betuwewind. Noodzakelijke ingrediënten: burgers met ondernemingszin en een gemeente die de poot stijf houdt.

Het dorp dat toch bleef (Binnenlands Bestuur, juli 2023)

Moerdijk leek tien jaar geleden rijp voor de sloop. Het nabije industrieterrein maakte het Noord-Brabantse dorp onleefbaar. Maar zie: gemeente en bewoners zetten de schouders eronder. Er liggen bouwplannen voor nieuwe woningen en horeca. Worden ze ook uitgevoerd?

Huurteam als wapen tegen te hoge huur (Binnenlands Bestuur, februari 2022)

Gemeenten hebben weinig instrumenten in handen om de huurprijzen van woningen te beïnvloeden. Wat ze wél kunnen doen is een huurteam opzetten dat huurders helpt een rechtvaardige huurprijs te krijgen. Dat scheelt al gauw 50 euro per maand, en soms zelfs 500 euro, zo blijkt in Eindhoven.

Resomeren in holy water als groeikans (De Begraafplaats, december 2021)

Het is lastig om geld te verdienen met de exploitatie van een begraafplaatsen. Daarom exploiteren sommige begraafplaatsen ook een crematorium. Binnenkort is er nog een derde route mogelijk: resomeren. Dit gebeurt nu nog alleen bij dieren. Nieuwsgierige begraafplaatsbeheerders gingen een kijkje nemen bij een dierenuitvaartcentrum in Venlo.

Agrarisch natuurbeheer in mist gehuld (MilieuMagazine, oktober 2021)

Boeren kunnen de Nederlandse natuur versterken door hun land natuurlijk te beheren. In 2013 bleek dat dat amper zoden aan de dijk zet. In 2016 startte de overheid een nieuw stelsel van agrarisch natuur- beheer. Werkt het nu wel? Op werkbezoek in de Betuwe.

Toezicht mist nog tanden (Binnenlands Bestuur, februari 2021)

De eerste omgevingsdienst bestaat tien jaar. Deze omgevingsdiensten zouden, na de vuurwerkramp in Enschede, de gaten in toezicht moeten vullen. Is dat gelukt?  Twee directeuren van omgevingsdiensten maken de balans op.

Waterschappen vele miljoenen het slib in (Binnenlands Bestuur, juni 2020)

Zuiveringsslib is een hoofdpijndossier. Het slib wordt geëxporteerd, gestort en met noodmaatregelen weggewerkt omdat waterschappen afgelopen jaren te weinig verwerkingscapaciteit hebben bijgebouwd om het zelf te verwerken. Dat heeft inmiddels vele tientallen miljoenen euro’s extra gekost. Nu werken de waterschappen eindelijk gezamenlijk aan een ‘robuust plan’ voor het slib.

Flexhuis komt moeilijk van de grond (Binnenlands Bestuur, mei 2020)

Flexibele woningen kun je in een vloek en een zucht neerzetten, waardoor gemeenten het woningtekort sneller kunnen aanpakken, claimen voorstanders. Maar gemeenten zijn vaak nog huiverig en tegenstanders wijzen op de nadelen.

Toezicht op veehouderij rammelt (Binnenlands Bestuur, maart 2020)

Veestallen stoten veel meer stikstof uit dan toegestaan. De controle daarop door gemeenten en provincies blijkt sterk versnipperd. Een rondgang door Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. ‘Die informatie is niet voorhanden, omdat die niet op deze manier wordt geregistreerd.’

Pril leven voor circulaire grafsteen (MilieuMagazine, februari 2020)

Waarom granieten grafstenen uit China en India hierheen slepen, als er op Nederlandse begraafplaatsen honderdduizenden zerken staan waarvan je weer een nieuw grafmonument kunt maken? Het hergebruik vermijdt kinderarbeid en vermindert milieubelasting, maar kampt met het stigma van tweedehandsje.

Frustraties, irritaties, onbegrip (De Begraafplaats, februari 2020)

Nadat de gemeente Enschede haar begraafplaatsen had verzelfstandigd, bleek dat die geen toegang meer mochten hebben tot de Basisregistratie Personen. En dus werd de verzelfstandiging weer teruggedraaid. Nou ja, voor een deel althans.

Natuurinclusief bouwen: méér dan een nestkast (Binnenlands Bestuur, februari 2020)

Een leefbare stad zonder groen, dat bestaat niet. Dus zit natuurinclusief bouwen in de lift. In Gouda laat projectontwikkelaar Heijmans nieuwbouwwijken dankzij een groenblauwe aorta mee ademen met de natuur. Niet elke gemeente heeft voldoende kennis in huis.

Achterhoekse spagaat (De Begraafplaats, december 2019)

Twee jaar geleden verzelfstandigde de gemeente Doetinchem haar vier begraafplaatsen, samen met een veel grotere uitvoeringsorganisatie. Dat levert geld en slagkracht op, aldus de wethouder, maar ook een spanningsveld over zeggenschap.

Stedelijk groen is poen (MilieuMagazine, november 2019)

Stedelijk groen kost geld, maar levert nog veel meer geld op, in vermeden arbeidsverlies en ziektekosten, maar vooral door een hogere vastgoedwaarde. Op zoek naar een businessmodel dat de kosten en de baten van groen aan elkaar knoopt.

Weg met de koekoeksklokdemocratie (Binnenlands Bestuur, november 2019)

De Omgevingswet draagt de belofte van burgerparticipatie in zich. Maar die komt er alleen maar als gemeenteraden en burgers druk op de ketel zetten, aldus directeur Thijs van Mierlo van LSA, het netwerk van actieve bewonersgroepen.

Gamend de Omgevingswet leren kennen (Binnenlands Bestuur, september 2019)

De Omgevingswet vereist een gesmeerde samenwerking tussen bestuurspartners. Daar moet je mee oefenen, zo is de gedachte achter een simulatiespel dat al zo’n 600 ambtenaren hebben gespeeld. Vandaag is Groningen aan de beurt.

Samenvallende opgaven (MilieuMagazine, september 2019)

Zonder in een discussie over regiobesturen te verzanden, meent de Raad voor de leefomgeving dat regio’s aan de bak moeten. Anders kan Nederland de verduurzaming van economie, energie, landbouw en klimaatadaptatie op zijn buik schrijven.

De boer op tegen de stank (Down to Earth, augustus 2019)

Bewoners van het buitengebied hebben hun neus vol van de stank uit veestallen. De geurhinder is veel groter dan lang gedacht, maar de overheid blijft op haar handen zitten. Daarom start een groep bewoners een zaak tegen de staat.

Zelfbouw lijkt uit de gratie (Binnenlands Bestuur, juli 2019)

Zelfbouw – je eigen huis (laten) bouwen, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar – zat dankzij de economische crisis een paar jaar in de lift. Door zelfbouw krijgt de koper meer waar voor zijn geld en is de samenhang in de buurt sterker. Waarom doen gemeenten dan toch niet beter hun best voor meer zelfbouw?

Nijmegen puzzelt met warmtenet (MilieuMagazine, juli 2019)

Komende jaren groeit Nijmegen naar een warmtenet voor 14.000 (nieuwbouw)woningen. Maar hoe dan verder? De gemeente mikt erop dat uiteindelijk 60 procent van de 84.000 woningen aangesloten worden op een warmtenet. Welke woningen, wanneer en welk warmtenet is nog de vraag. Wethouder Harriët Tiemens licht de zoektocht toe.

Het is maar net wat je wil (De Begraafplaats, juni 2019)

Zelf doen of toch maar buiten de deur zetten? Verzelfstandiging van begraafplaatsen en het beheer daarvan blijft gemeenten bezighouden. Ralph Otten van adviesbureau KYBYS laat zijn licht schijnen op de do’s and don’ts.

Hoe groener de stad, hoe gezonder de inwoners (RIVM Magazine, juni 2019)

Ja, water en groen in de stad kosten geld. Maar ze leveren ook wat op: bewoners vinden verkoeling en zijn gezonder. Wel oppassen dat je het water in die waterspeelplaats niet oneindig circuleert of besmet water in een fontein rondpompt.

Slapend artikel wakker gekust? (MilieuMagazine, mei 2019)

De afgelopen 25 jaar trokken bedrijven zich weinig aan van de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. En het bevoegd gezag kneep een oogje toe. Met de informatieplicht energiebesparing moeten bedrijven aangeven welke maatregelen ze treffen. Om het voor handhavers makkelijker te maken, is er een lijst van erkende maatregelen.

Gemeenten vergroenen stroominkoop (Binnenlands Bestuur, april 2019)

Onder het motto ‘zo goedkoop mogelijk’ hebben gemeenten altijd hun elektriciteit en gas ingekocht. Maar nu klimaatdoelen dichterbij komen en gemeenten streven naar energieneutraliteit wordt het elektriciteitscontract ingezet om op eigen terrein te verduurzamen.

Europa verzuimt pesticiden te herbeoordelen (MilieuMagazine, februari 2019)

Nederlandse boeren en tuinders gebruiken pesticiden met onbekende risico’s. Oorzaak: de periodieke herkeuring van pesticiden in Europa loopt in de soep en overheden werken deels met achterhaalde wetenschappelijke kennis. Hoe kan dat?

Stikstofaanpak onder het mes (Binnenlands Bestuur, februari 2019)

Gemeenten houden de adem in. Nadat het Europese Hof van Justitie begin november aan de stoelpoten zaagde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), buigt de Raad van State zich er 14 februari over. Advocaat Rachid Benhadi en wethouder Willemien Vreugdenhil (Ede) over de mogelijke gevolgen.

Meer of minder nieuwbouw (Binnenlands Bestuur, februari 2019)

Het borrelt in Noord-Holland-Noord, het gebied boven Amsterdam. Gemeenten vinden dat de provincie op voorhand hun grootse woningbouwideeën onderuithaalt. De provincie vindt dat gemeenten hun energie beter kunnen steken in nu bouwen.

De lange weg naar slaafvrije grafstenen (De Begraafplaats, februari 2019)

Al in 2006 stelde de natuursteensector zich slaafvrije grafstenen als doel. En nog steeds is het zover niet. Granieten grafstenen worden gemaakt over de ruggen van de arbeiders in India. Wie draagt er verantwoordelijkheid? Gemeenten, begraafplaatsen, natuursteensector? Moeten we dan maar geen graniet meer importeren? Oordeel zelf. 

Lagere leges als groene verleider (Binnenlands Bestuur, oktober 2018)

Met korting op de leges houden gemeenten inwoners een wortel voor: wie duurzaam bouwt of verbouwt hoeft minder voor de omgevingsvergunning te betalen. Maar hoe die wortel er uitziet, verschilt nogal. En ook het succes ervan.

Buitengebied kleurt zwart en blauw (Binnenlands Bestuur, september 2018)

Om de stap naar duurzame energie te maken, moet het aantal zonnepanelen fors groeien. Het beleid zegt dat dat als eerste op daken gebeurt, maar in de praktijk kleurt vooral het buitengebied zwart en blauw van de zonnepanelen.

Hobbels geothermie (MilieuMagazine, augustus 2018)

Aardwarmte kan in 2050 3,8 miljoen Nederlandse woningen duurzaam verwarmen, belooft de sector. Maar vorig jaar kreeg diezelfde sector nog een pak voor de broek van het Staatstoezicht op de Mijnen vanwege milieu- en veiligheidsrisico’s. Tijd om volwassen te worden, vindt ook de sector.

De hemel raakt overvol (Binnenlands Bestuur, augustus 2018)

Hoeveel extra vliegtuigen kun je nog kwijt in het Nederlandse luchtruim? Het overvolle Schiphol zoekt verdere groei in Lelystad en ook Eindhoven wil flink groeien. Omliggende ‘lastgemeenten’ vrezen de gevolgen. ’Ik heb het idee dat de overheid tijd aan het reserveren is om zo laat mogelijk met een voorstel te komen’, klaagt een wethouder.

Van een platte naar een totale experience (De Begraafplaats, juni 2018)

Hoe ziet de uitvaart van de toekomst eruit? Futuroloog Marieke van der Weiden dook in de branche en vraagt zich af waarom er geen A-merken in voorkomen. ‘Wat als Mora de snacks gaat verzorgen en Amstel uitvaartcafés heeft?’

Speculatie in het buitengebied (Binnenlands Bestuur, mei 2018)

In tientallen gemeenten kopen grondbedrijven boerenland op, verkavelen het in postzegel- stukjes en verkopen die aan particulieren. Als gemeente willen ontwikkelen hebben ze te maken met tientallen of honderden eigenaren. Dat vertraagt of verhindert gebiedsontwikkeling.

Vrijheid in varkensland (Binnenlands Bestuur, mei 2018)

Vaarwel bestemmingsplan met je beperkte toetsing en rigide regels, welkom omgevingsplan met je integrale toetsing en soepele regels. Boekel heeft als eerste gemeente een omgevingsplan voor het complete buitengebied klaar. Dat past mooi bij de ‘ja, mits’-mentaliteit van de Brabantse gemeente. Op safari in het Boekels buitengebied.

Van krimpregio naar koploper duurzaamheid (Binnenlands Bestuur, april 2018)

Goeree-Overflakkee zat in haar maag met de pakweg honderd windmolens die ze van de provincie moest plaatsen. De Zuid-Hollandse gemeente besloot zich toen maar helemaal op duurzame energie te storten. Welkom op Energy Island.

Zoek naar de Wow-factor (Binnenlands Bestuur, maart 2018)

Help! Leegstand in de binnenstad! De consument koopt steeds meer via internet, en gaat alleen naar stadscentra waar iets te beleven valt. En dus zijn provinciesteden op zoek naar de wow-factor, zoals in Hoogeveen.

Een brei van beleidswaarden (MilieuMagazine, maart 2018)

De Omgevingswet (van kracht in 2010) verlangt integrale omgevingsplan en omgevingsvisies, maar hoe verwerk je daarin de stapels plannen, nota’s en verordeningen en alle beleidswaarden die daarin zijn vastgelegd. Op bezoek in Veenendaal, waar ze werken met een beleidswaardengenerator.

Nijmegen gaat voor groen (Binnenlands Bestuur, januari 2018)

Nederland moet in 2050 klimaatrobuust zijn. Om dat te bereiken, moeten gemeenten al vanaf 2020 aan de slag. Op bezoek bij Nijmegen, European Green Capital van 2018. ‘Gras is goed, dat koelt ’s nachts af.’

Power to the people (Binnenlands Bestuur, januari 2018)

Het kabinet wil experimenteren met het ‘right to bid’: het recht van burgerinitiatieven om maatschappelijk vastgoed te kopen. Zo’n recht zou een opsteker zijn voor wijkbewoners, die nu alleen na veel hangen en wurgen een buurthuis of buurttuin kunnen overnemen.

Een gerecyclede grafsteen, maar dan als nieuw (De Begraafplaats, december 2017)

Veel grafstenen komen uit India, China of een ander (ver) buitenland. Waarom eigenlijk? Wie duurzaam denkt, denkt recycling. Afgedankte grafstenen, nu nog vermalen tot puin voor de bouwsector, kunnen vaak prima een tweede leven krijgen. Een Nijmeegse steenhouwer heeft daarvoor een nieuwe aanpak bedacht.

Bijna helft Nijmeegse gemeenteraad stopt (Binnenlands Bestuur, oktober 2017)

Van de 39 Nijmeegse raadsleden zijn er 10 voortijdig opgestapt en ziet 17 een volgende termijn niet meer zitten. Waar de een vers bloed verwelkomt, ziet de ander het collectief geheugen verdwijnen.

Skaten in de Polaroidfabriek (Binnenlands Bestuur, september 2017)

Hebben woningcorporaties ruimte om buiten het keurslijf van de Woningset iets extra’s te doen voor wijkbewoners? Ja, blijkt in Enschede. In de oude Polaroidfabriek laat woningcorporatie Domijn maatschappelijke en commerciële initiatieven samensmelten.

Twijfel over energieconvenanten (MilieuMagazine, september 2017)

Nederlands grootverbruikers van energie scoren slecht op energie-efficiency, ondanks alle energieconvenanten. De score was nog nooit zo slecht als in 2015 (slechts een 1 procent verbetering ten opzichte van 2014). Niet zo vreemd, want overheden hebben te weinig kennis en geld om te toetsen of de bedrijven wel alle energiebesparende maatregelen nemen die ze moeten nemen.

‘Blote grond is uit den boze’ (De Begraafplaats, augustus 2017)

De gifspuit is vanaf 1 november aanstaande verboden, ook voor begraafplaatsen. Een bezoek aan de begraafplaatsen van het Vlaamse Sint-Niklaas, koploper bij het uitbannen van pesticiden in de publieke ruimte, leert dat een gifvrij beheer vraagt om een andere inrichting.

Consensus helpt bij plensbui (Binnenlands Bestuur, juli 2017)

Vorig jaar juni werd Limburg geteisterd door hevige plensbuien, dit jaar sloeg in dezelfde periode de droogte toe. Om wateroverlast en droogte te bestrijden heeft Waterschap Limburg de technocratische aanpak ingeruild voor overleg met de omgeving.

Kameleonbestemming (MilieuMagazine, juli 2017)

Uitkopen of uitroken, dat is tot nu toe de aanpak voor bedrijven die niet passen binnen de ruimtelijke plannen van een gemeente. De milieu- en ruimtelijke ordeningsregels geven nu eenmaal geen andere speelruimte. Straks geeft de Omgevingswet nieuwe mogelijkheden en Soest oefent daar alvast mee.

Puinbreken op de heide (Binnenlands Bestuur, juni 2017)

Waterwinning, economie, natuurbescherming en verkeersveiligheid vechten om voorrang in het buitengebied van het Brabantse Goirle. Om een ingewikkelde ruimtelijke puzzel van botsende regels, belangen en normen passend te maken heeft de gemeente zich als eerste aangemeld voor de Proeftuin Omgevingswet.

Stadshart van grijs naar groen (Binnenlands Bestuur, mei 2017)

Eindhoven verduurzaamt zeven gemeentelijke gebouwen en doet dat met een innovatieve aanbesteding: geen gedetailleerd bestek, maar een grove schets van doelen. De aannemer mag zelf bedenken hoe die te realiseren.

Gordiaanse geurknoop (MilieuMagazine, maart 2017)

Het stinkt te veel op het platteland en dat moet anders. Dat onderschrijven alle maatschappelijke organisaties die hebben meegeholpen de Wet geurhinder veehouderij te evalueren. Toch is het advies van de evaluatiewerkgroep gespleten en moet de politiek straks een belangrijke geurknoop doorhakken.

Betonrecepten (MilieuMagazine, februari 2017)

De jaarlijkse berg bouw- en sloopafval (25 miljoen ton) belandt grotendeels als fundering onder wegen. Slechts een fractie wordt vermalen tot grondstof voor nieuw beton. Onhoudbaar, want de wegenmarkt raakt verzadigd en de berg bouw- afval gaat groeien.

Elektrisch kantelpunt (MilieuMagazine, november 2016)

Hoe lang nog voordat de elektrische auto zijn grote broer met verbrandingsmotor definitief van de weg duwt? Auto’s die 500 kilometer op een volle accu rijden zijn al aangekondigd en in 2025 is het goedkoper om een elektrische auto te rijden dan een auto met verbrandingsmotor, zo luiden voorspellingen. Laat dat de balans doorslaan?

Praten over poep (MilieuMagazine, oktober 2016)

Zowel de Brabantse burgers als de boeren zijn het zat. Daarom zaten ze begin dit jaar met elkaar om de tafel om te praten over een nieuwe koers voor de ontspoorde veehouderij. Wat heeft deze mestdialoog opgeleverd?

De alwetende toezichthouder (MilieuMagazine, juli 2016)

Toezichthouders moeten voortaan informatie uitwisselen, zo heeft de wetgever bepaald. Met een druk op de knop kan de toezichthouder de inspectieresultaten van alle handhavingspartners zien. Toch? “Als je rommel aanlevert, krijgen de partners ook rommel.”

Bijengif imidacloprid nog volop in de sloot (MilieuMagazine, mei 2016)

Ondanks strengere regels zit er nog steeds te veel van het ‘bijengif’ imidacloprid in de sloot, constateert de wetenschapper. Tijd om het middel te verbieden, vindt de activist. De toelatingsinstantie denkt dat de maatregelen nog vruchten kunnen afwerken. Dat wordt dus weer wachten op het volgende rapport.

Hergroeibare huizen (MilieuMagazine, april 2016)

Energieneutraal bouwen raakt meer en meer ingeburgerd en is over een paar jaar doodnormaal. Duurzame bouwers zijn toe aan de volgende stap: biobased bouwen. Dat kan via de traditionele route met bijvoorbeeld hout, vlas en lijnolie. Maar ook met innovatieve bouwmaterialen als piepschuim gemaakt van plantaardige olie en versteende aubergineplanten. Het gebeurt al.

Zon betaalt asbestsanering (MilieuMagazine, februari 2016)

Met het huidige sukkeltempo duurt het nog dertig jaar voordat alle Nederlandse asbestdaken zijn gesaneerd. Vanaf 2024 geldt echter een asbestverbod. Ergo, de turbo moet erop. Dat kan bijvoorbeeld door het asbestdak te vervangen door een nieuw dak met zonnecellen en de sanering te betalen met de opbrengst van de zonnestroom.

Steen des aanstoots (De Begraafplaats, december 2015)

Is de Nederlandse grafsteen vrij van kinder- en slavenarbeid? Nee, want in delen van India is kinderarbeid aan de orde van de dag en is de positie van de werknemer in deze sector slecht. Slechts een handvol Nederlandse natuursteenbedrijven doet mee met een initiatief om de markt van natuursteen te verduurzamen, en ook dat blijft een druppel op een gloeiende plaat.

‘Gooi mij maar in de Waal’ (De Begraafplaats, oktober 2015)

Steeds minder ouderen willen na hun dood begraven worden, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). Op bezoek bij het Oud Burger Gasthuis in Nijmegen blijkt dat de een de kinderen niet wil opzadelen met het onderhoud van een graf, de ander net zo lief in de Waal wordt gegooid, en een derde dan toch kiest voor het familiegraf als eindbestemming.

Belgisch en voorbeeldig (MilieuMagazine, september 2015)

Om windmolens en pv-installaties te bouwen leent de Vlaamse energiecoöperatie Ecopower geen geld bij de banken, maar gebruikt ze alleen geld van haar 50.000 leden. “Waarom bij de bank halen als we het rechtstreeks kunnen doen?”

Begraven is voor Breda geen kerntaak (De Begraafplaats, juni 2015)

Dat Breda geen gemeentelijke begraafplaatsen had, verbaasde wethouder Bernie van den Berg bij zijn aantreden. Maar nu de gemeente er drie heeft, laat hij er twee sluiten en verkoopt hij de derde. Straks heeft Breda opnieuw geen actieve gemeentelijk begraafplaats. Rara, hoe zit dat?

Water besparen doe je met je broek (MilieuMagazine, mei 2015)

Vergeet de waterbesparende douchekop of de baksteen in de stortbak. Wie zuinig is op water, eet minder vlees eten en koopt minder spijkerbroeken, vertelt waterprofessor Arjen Hoekstra.

Vaarwel milieunormen (Down to Earth, april 2015)

Gemeenten kunnen straks milieunormen lokaal versoepelen, betrokken burgers kunnen besluiten die hun gezondheid en omgeving betreffen moeilijker beïnvloeden. Hoezo? Vanwege de nieuwe Omgevingswet, die nu in de pijplijn zit.

Fijn stof in alle smaken (MilieuMagazine, maart 2015)

Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe dieper ze in de longen doordringen en hoe meer schade ze aanrichten, zo blijkt uit steeds meer signalen. Dat vraagt om aanpassing van luchtnormen, maar het keiharde wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt nog. Toch komen de handen steeds meer op elkaar voor een roetnorm.

Afvalbedrijven vrezen hoge lat (www.verenigingafvalbedrijven.nl, november 2014)

Afvalbedrijven vrezen de nieuwe Europese regels die in de maak zijn voor afvalbehandeling. De eisen voor monitoring en emissie zouden wel eens heel streng kunnen worden. Nederlandse afvalbedrijven pleiten daarom bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor soepelere regels. Het ministerie heeft begrip voor de bedrijven, maar ook voor de regels. Lees verder …

Tot het randje van de norm (MilieuMagazine, november 2014)

De huidige Nederlandse en EU-normen voor luchtkwaliteit liggen te hoog en beschermen de gezondheid van burgers niet. Toch vult menig bestuurder de normen tot aan het randje op.

Hoge molens vangen veel tegenwind (Down to Earth, oktober 2014)

Toen windmolens nog windmolens heetten, waren ze een welkome manier om onze energievoorziening te verduurzamen. Nu ze hoger en talrijker worden en windturbines heten, gaat lokaal steeds vaker de kont tegen de krib. Op zoek naar draagvlak voor windmolens op land.

Waarom ceo Michael Dell ict-verpakkingen wegkauwt (MilieuMagazine, oktober 2014)

Ict-bedrijf Dell staat zich voor op duurzaam ketenbeheer en director global sustainability operations Bruno Sarda vertelt hoe dat werkt. Van zijn leveranciers eist het ISO-certificaten, CO2-rapportages en naleving van een code van de gezamenlijke it-bedrijven. Wat betreft het milieu werkt dat goed, want verspilling is toch al bad business. Buitensporige werkuren en slechte ventilatie zijn wel nog een probleem, aldus Sarda.

‘Beleggen in fossiele industrie is doodlopende weg’ (MilieuMagazine, april 2014)

Beleggen in de fossiele industrie is een doodlopende weg inlopen. Energieadviseur en -activist Jeremy Leggett weet het zeker. De fossiele reserves zijn vanwege hun CO2-uitstoot lang niet meer allemaal te gebruiken, waardoor de waarde van ‘fossiele bedrijven’ nu zwaar overschat is. Voor Europa zou dat betekenen dat 400 van de 1.000 miljard euro die banken en pensioenen hebben geïnvesteerd in de fossiele industrie, onherroepelijk verdampt, zo becijferde het Sustainable Finance Lab. Anderen menen dat opvang van CO2 een nooduitgang biedt. Hoe zit dat allemaal?

Wat betekent zwevend landbouwgif voor omwonenden? (MilieuMagazine, maart 2014) 

Omwonenden die bij bollenvelden of andere landbouwpercelen wonen, kunnen gezondheidsproblemen krijgen door verwaaiend landbouwgif. Signalen daarover zijn al lang bekend, maar nu komt er een uitgebreid onderzoek naar. Staatssecretaris Mansveld neemt de aanbevelingen van de Gezondheidsraad over. Resultaten zijn er op zijn vroegst in 2017. In de tussentijd: strikter handhaven en ramen dicht houden tijdens het sproeien, adviseert de Gezondheidsraad. Lees verder.

Afkicken nu het nog kan (Down to Earth, februari 2014)

De gascrisis met zijn aardbevingen raakt de bewoners van Groningen hard. Maar misschien zijn de bevingen een blessing in disguise, meent hoogleraar energiesysteemanalyse André Faaij, en gaan we nu uiteindelijk onze gasvoorraad verstandig inzetten. Niet blijven exporteren om op korte termijn geld te verdienen maar als buffer in onze duurzame energievoorziening, om op lange termijn veel meer geld te verdienen.

Liever een hybride (Down to Earth, december 2013)

Is de elektrische auto een blijvertje? De overheid mikt op 1 miljoen exemplaren in 2025. Aanvankelijk groeide vooral het aantal volledig elektrische auto’s, maar inmiddels koopt de consument het liefst een elektrische auto waar hij benzine in kan gooien.

Dieven betrappen (De Begraafplaats, december 2013) 

In de Achterhoek werden eind 2013 op vier begraafplaatsen ornamenten gestolen bij 120 graven. Begraafplaatsen reageren verschillend. De ene doet de poort op sloot, de ander plaatst camera’s en een derde zet dna-spray in.

Nanodeeltje in rivierwater lift mee met kleideeltje naar de bodem (RIVM Magazine, november 2013)

Nanodeeltjes zilver, voor antibacteriële doelen toegepast in onder andere sokken, deodorant en wasmachines, belanden via riool en waterzuivering in rivieren. Daar klonteren ze samen en eindigen als sediment op de waterbodem. Hoe meer zand- en kleideeltjes in het water zweven, hoe makkelijker de nanodeeltjes sedimenteren, blijkt uit recent RIVM-onderzoek. Lees het artikel.

De vieze smaak van schoon water (Down to Earth, juni 2013)

“Ik drink nooit water omdat vissen er in neuken”, zei de Amerikaanse komiek W.C. Fields.  Goede grap, maar verder is water toch echt een serieuze zaak. Waarom? Daarom.

“Er is geen sprake van vraaguitval maar van vraaguitstel” (Cobouw, 18 mei 2013)

Vaart houden in Vinex-nieuwbouw is lastig, merkt ook Nijmegen. Bouwen is broodnodig, de rentemeter van de grondexploitatie loopt immers door, het verlies is inmiddels 70 miljoen euro. Wat nu? Grootschalig ‘uitrollen’ van wijken maakt plaats voor ‘organisch bouwen’, aldus wethouder Jan van der Meer.

Zelf verontreiniging meten (MilieuMagazine, april 2013)

Natuurlijk, de overheid meet de luchtkwaliteit, maar de burger wil er ook het zijne van weten. En dus gaat de burger, uit wantrouwen of uit nieuwsgierigheid, op pad met ouderwetse buisjes of een hightech app voor de smartphone om zelf te meten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *