plannen, brochures en verslagen

Als tekstschrijver/redacteur heb ik onder andere de volgende klussen gedaan:

‘Veiligheid is van niemand en van iedereen’

Hoe denken de Nederlandse veiligheidsregio over veiligheid? Die vraag wilde de Veiligheidsregio Brabant-Noord beantwoord zien, voordat ze zelf een nieuw beleidsplan veiligheid ging vaststellen. In een journalistiek verslag ging ik op zoek naar de rode lijn in de beleidsplannen van de Nederlandse veiligheidsregio’s. (vormgeving in eigen beheer)

Samenvoegingsplan Meldkamer Oost-Brabant

Het samenvoegen van de meldkamers van Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost in het voorjaar van 2017 vereiste een samenvoegingsplan. Omdat de wereld van de meldkamers voor brandweer, politie en ambulancezorg bolstaat van het jargon, heeft de Landelijke Meldkamerorganisatie mij gevraagd teksten te redigeren en herschrijven. Zodat de besturen beschikken over een document in klare taal, wat nodig is om goede beslissingen te nemen.

Gedragscode voor de brandweer

Brandweer Brabant-Noord wilde dat de brandweermannen en -vrouwen niet alleen weten dat de brandweer een gedragscode heeft, maar ook dat ze deze kennen, erover nadenken en er met collega’s over praten. Dat heeft geleid tot een handzaam boekje waarin medewerkers vertellen hoe zij denken over de gedragscode. Voor deze uitgave heb ik ook foto’s gemaakt en vormgeving en drukwerk geregeld.

Safe by design

In de bloembollenteelt is gebruik van pesticiden normaal, uit afgedankte loodzuuraccu’s kan zwavel ontsnappen en in zonnebrandcrème zitten nanostoffen waarvan de risico’s nog niet volledig bekend zijn. Dat is de wereld van vandaag. De wereld van morgen is safe by design. In opdracht van het RIVM schreef ik het Nieuwe Helden Magazine, waarin vier bedrijven laten zien hoe zij de wereld een stukje veiliger willen maken met een zeezoutaccu, een nanodeeltjesmaker, een bestrijdingsmiddel van water en zout en recyclebare kleding.

De knop moet om

Van een economie die draait op fossiele en soms giftige grondstoffen moeten we naar een economie die draait op biobased grondstoffen (denk aan agrarische reststoffen, houtafval, algen). Omwille van het klimaat en onze gezondheid. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu heb ik een verslag geschreven van het symposium Veilig door Biobased! op 29 januari 2015.

Snappen de gemeenteraden het?

De Veiligheidsregio Brabant-Noord wil de gemeenteraden in haar regio goed informeren over de regionale risico’s die er spelen. Daarvoor heb ik, in voor raadsleden begrijpelijke taal, een samenvatting van het Beleidsplan 2016-2019 geschreven. Met hetzelfde doel heb ik eerder deze samenvatting van de Actualisatie Risicoprofiel geschreven. Met een overzichtelijk schema van alle veiligheidsrisico’s en de veranderingen daarin.

Wat zijn de regionale risico’s?

Voor de Brandweer Brabant-Noord heb ik het Projectplan lokale risico’s in beeld geschreven. Ik heb de projectleider geïnterviewd en met de informatie uit dat interview het beleidsplan geschreven. Natuurlijk hier en daar aangekleed met informatie uit beleidsplannen en overheidsstukken.

Gemeenten moeten aan de slag

Voor de Brandweer Midden- en West-Brabant heb ik de teksten geschreven en geredigeerd voor de Handreiking Toolbox, waarmee gemeenten maatregelen kunnen nemen om de te late opkomsttijd van de brandweer te compenseren.